Rejestracja | Logowanie »


Forum “zAfganistanu.pl”

21 września 2009

Z Afganistanu » Forum » Obie strony misji, XIII zmiana
Nie jesteś zalogowany.
Pisanie na tym forum wymaga zalogowania.
89292 - zarejestrowani użytkownicy.
Brak nowych postów
Nowe posty!
Odpowiedzi: 6656 - Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 - Najnowszy: 15.06.2013 23:18 - ccassiumm7
Autor Wiadomość

juskas13

Posty: 843

Diablica – Tak, wiem że wyjazd jest darmowy.
Jednak Zielony zrezygnował z wyjazdu. Miejsce miał zaklepane, ale w ostatniej chwili odwołał przyjazd. Podejrzewam, że chcą ściągnąć kasę dlatego, że stracili przez to możliwość zarobienia.
Nie pojechał – MON nie będzie chciał zapłacić = sanatorium w plecy.

Wróć na górę

juskas13

Posty: 843

Fanko
Rozumiem Twój tok myślenia. Jednak podporucznik wydał rozkaz i powtarzał go kilka razy głośno i dobitnie.
1. Zdanie Zielonego o nim – nie idzie się z nim dogadać.
2. Ostania taka sytuacja – kolega dostał informację ”albo jedziesz na misję, albo do sanatorium”.

Wróć na górę

fistaszek

Posty: 586

Roza to dopiero odkryłaś że ktoś wcześniej zakładał konta na tym forum , ciekawe i ta sama osoba pisałaby do Baloona wiadomość pewnie podpisując się jako Twoja koleżanka ? już się zagubiłam w tym wszystkim

Wróć na górę

asiulka

Posty: 1318

Juskas13

tak jest np. w Lądku – sprawdź w miejscu, gdzie mieliście rezerwację, każde sanatorium ma na pewno podobne przepisy. Najważniejsze to wysłać rezygnacje na piśmie, a jak udokumentować – zwrócić się do dowódcy o wydanie zaświadczenia lub rozkazu na piśmie – załączyć wysłać.
A gdzie był wyjazd?

ZARZĄDZENIE Nr 36/2011

Dyrektora 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Lądku Zdroju z dnia 01.12.2011r
3. Rezygnacja z pobytu:

Dokonana opłata za noclegi podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej:

a) rezygnacja zgłoszona powyżej 40 dni przed rozpoczęciem turnusu – potrącenie 10% kwoty opłaty za noclegi oraz kosztów
przesłania (opłaty pocztowej lub bankowej).

b) rezygnacja zgłoszona od 39 do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu – potrącenie 20% kwoty opłaty za noclegi oraz kosztów przesłania (opłaty pocztowej lub bankowej).

c) rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem turnusu – potrącenie 50% kwoty opłaty za noclegi oraz kosztów przesłania (opłaty pocztowej lub bankowej).

d) rezygnacja zgłoszona od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu – potrącenie 70% kwoty opłaty za noclegi oraz kosztów przesłania (opłaty pocztowej lub bankowej).

e) rezygnacja zgłoszona od 6 dnia przed rozpoczęciem turnusu – potrącenie 100% kwoty opłaty za noclegi.

f) w przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn losowych udokumentowanych – śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej rodziny, skrócenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę – opłata za noclegi zostanie zwrócona pomniejszona o 5% kosztów manipulacyjnych i koszty przesłania (opłaty pocztowej lub bankowej).

Wróć na górę

fanka szefa
(Moderator)

Posty: 3789

Juskas

No to mysle że wyjściem będzie udanie sie do prawnika aby jakoś to rozwiązać.Nie ma innego pomysłu.

Wróć na górę

asiulka

Posty: 1318

pkt F najważniejszy zresztą korzystniej będzie JW wystawienie zaświadczenia o odwołaniu z urlopu męża niż jakieś spory z sanatorium.

Zresztą, w której pracy ktoś coś robi ”na gębę”, nie można się na takie coś godzić. Dlaczego pracownik ma ponosić koszty decyzji pracodawcy.

Wróć na górę

asiulka

Posty: 1318

Odwołanie lub wstrzymanie urlopu
wypoczynkowego i dodatkowych urlopów
wypoczynkowych oraz zwrot kosztów
§ 24. 1. Odwołanie żołnierza z urlopu wypoczynkowego
lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego może
nastąpić, na podstawie przekazanego żołnierzowi
polecenia dowódcy jednostki wojskowej, w wyjątkowych
przypadkach uzasadnionych ważnymi względami
służbowymi, w szczególności dotyczącymi potrzeb
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, lub wynikających
z funkcjonowania jednostki wojskowej, w której
żołnierz pełni służbę.
2. Dowódca jednostki, który odwołał żołnierza z urlopu
wypoczynkowego lub wstrzymał mu udzielenie
urlopu w całości lub w części, odnotowuje ten fakt
w rozkazie, podając w nim przyczynę odwołania lub
wstrzymania urlopu oraz datę odwołania lub wstrzymania
urlopu.
3. Żołnierzowi, który poniósł koszty spowodowane
odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego
urlopu wypoczynkowego albo wstrzymaniem
urlopu, przysługuje zwrot poniesionych kosztów
w pełnej wysokości.
4. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 3, odbywa
się na pisemny wniosek żołnierza złożony do dowódcy
jednostki. Do wniosku dołącza się dowody
stwierdzające faktycznie poniesione przez żołnierza
koszty.
5. Wypłata zwrotu kosztów, o których mowa
w ust. 3, następuje na podstawie decyzji właściwego
dowódcy jednostki, o którym mowa w art. 104 ustawy,
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała
się ostateczna.

ww. zgodnie z rozporządzeniem Ministra ON z dnia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych – nie dajcie się wykorzystać i walczcie o swoje prawa ;-)
sory za post pod postem ;-)

Wróć na górę

pepsiiii

Posty: 63

aniak

zbieraj nam same dobre newsy ;-)

Lentilka

pamiętam jak Mój mi to na poprzedniej misji powtarzał ”brak wiadomości to dobra wiadomość ” także tego trzeba się trzymać bo jak to się mówi…jestem kobietą żołnierza, jestem kobietą z jajami ;-)

ja się zajęłam teraz robieniem albumu maluszka jak mi fanka fajnie doradziła. Dziś zakupiłam i muszę się pochwalić, że mam już 1 stronę to 1 opisane usg malucha ;-)

juskas13

a z tym sanatorium to rzeczywiście paranoja, jak można płacić za sytuacje nie ze swojej winy, ja tez doradzam skontaktowanie się z jakimś radca prawnym, który ma wiedzę na tematy wojskowe. Powodzenia :-)

Wróć na górę

asiulka

Posty: 1318

juskas13
termin wyjazdu był 4 marca, więc wnioskuję, że urlop został już udzielony wcześniej, papier na to jest ;-) , skoro tak odwołanie męża z urlopu musiało nastąpić z przyczyny jw. w formie rozkazu, co za tym idzie jest podstawa do wniosku o zwrot kosztów, którymi obciążono męża.
Problemem może być brak rozkazu w formie pisemnej, ale tu można żądać potwierdzenia rozkazu na piśmie, a tu można mówić o tym szczególnie uzasadnionym przypadku;
wyciąg z REGULAMINU OGÓLNEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ na podstawie DECYZJi NR 188/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

19. Rozkaz wydaje się ustnie, na piśmie lub za pomocą sygnałów.
26. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, podwładny może wystąpić o wydanie rozkazu na piśmie, zwłaszcza gdy dotyczy on zadania do wykonania w specyficznych warunkach lub w sposób odmienny od ogólnie przyjętych. Rozkazodawca ma obowiązek sporządzić rozkaz na piśmie, a podwładny rozkaz wykonać. W sytuacji, gdy skutkiem rozkazu będzie popełnienie przestępstwa, podwładny ma prawo odmówić wykonania rozkazu.

Wróć na górę


Posty: 86

@juskas13
1. Zachowaj spokój.
2. Idź do przełożonego i poproś o rozmowę w tej sprawie. Weź ze sobą list z 23 WSzUR i przedstaw go przełożonemu. Powinien domyślić się o co chodzi, jeśli nie, to mu wyłóż (czasem tak trzeba).
3. Przełożony ma dwa uczciwe wyjścia z sytuacji:
a) Podaje punkt do rozkazu o odwołaniu Ciebie z zaplanowanego urlopu i w związku z tym bierze na siebie konsekwencje swoich wcześniejszych decyzji (to typ przełożonego, który jest świadom kim jest i bierze za to całkowitą odpowiedzialność). Ty wykonujesz wyciąg z tego rozkazu i wysyłasz go dyrekcji 23WSzUR. Ty jesteś na pożegnaniu XIII zmiany, rachunek płaci przełożony.
b) Podejmuje decyzję, że ważniejszy dla Ciebie jest pobyt w szpitalu niż stanie kilka godzin na zbiórkach różnego typu. Ty jedziesz do szpitala, przełożony bierze odpowiedzialność za wcześniejsze swoje decyzje i wysłuchuje od jego przełożonego (w to wątpię, bo mało który przełożony ma tyle odwagi, by to zaryzykować).
3. Jeśli Twój przełożony nie podejmie jednej z tych dwóch decyzji, czyli de facto będzie chciał Ciebie obciążyć odpowiedzialnością za swoje decyzje, masz prawo zażądać wszczęcia w stosunku do niego postępowania dyscyplinarnego. Tak, tak. Masz do tego prawo. Tylko czy masz odwagę? (Pytam, bo wiem, że w tych kwestiach żołnierze są w większości TCHÓRZAMI).
4. W przypadku, gdyby zaistniała sytuacja z pkt.3 pamiętaj, że masz prawo wynająć adwokata. Wg mnie, sprawę wygrasz. Ale czy Ty chcesz wygrać?

Ja wygrałem.

Wróć na górę

asiulka

Posty: 1318

dmuszek
wszystko zależy od tego co zrobi przełożony męża juscas13, jeśli jest porządnym człowiekiem to zrobi to co powinien według przepisów i regulaminu cyt. wyżej
w innym przypadku pozostaje tylko droga sądowa (bo postępowanie dyscyplinarne może się skończyć bardzo różnie) – jednak istnieje duże prawdopodobienstwo wygrania takiej sprawy.
A swoje prawa warto znać ;-)

Wróć na górę

ccassiumm7

Posty: 2490

Dobry wieczór.
Żołnierzu Juskas – idź Pan do przełożonego i poproś o rozmowę a jak wyrazi zgodę to nie zapomnij zabrać Dziewczyn bo mają wiedzę merytoryczną , której Tobie brakuje?

A tak poważnie – co to znaczy, że wszyscy Żołnierze są potrzebni? ”W” się zbliża cy co?
Poza podporucznikiem to chyba istnieją nieco wyżsi przełożeni, którym można było zreferować, że jest urlop w rozkazie dziennym i sanatorium zaklepane lub poprosić o zmianę rozkazu co oznacza stosowny punkt w rozkazie odwołujący urlop?

Kiedyś o takich figlach pewien Żołnierz napisał” ”Cyrk Ding Dona to nie o nas?”
I proszę … nowoczesna, profesjonalna Armia a cyrk jak w czasach tej hyhy wstrętnej Komuny…

Wróć na górę

asiulka

Posty: 1318

Cass
tak to jest niestety, wszystko się da załatwić, a w naszej zawodowej armii pokutują schematy z czasów tzw. zetki, kiedy to przełożony robił sobie co chcial i był kryty, a teraz to praca jak każda inna regulowana przez odpowiednie przepisy

Wróć na górę

ccassiumm7

Posty: 2490

Asiulko… wiem, wiem, ale przegięcia są w obie strony i bez reformy z buzdyganem w ręku się nie obejdzie!
Należałoby wyciągnąć wnioski bo czas zmodyfikować wiele Aktów Prawnych.
A na takich co łamią przepisy narzucając swoje widzi misię – sposoby są proste, wypróbowane i skuteczne!

Wróć na górę

asiulka

Posty: 1318

Cass
hahaah tak przydałoby się jakieś ciężkie narzędzie

a nasza władza ustawodawcza wprost szaleje z kolejnymi aktualizacjami niekoniecznie w dobrym kierunku ;-)

kobietki
jakieś daty się chyba pomału klarują bo dostałam dziś takie same wieści

Wróć na górę

ccassiumm7

Posty: 2490

Asiu – fakt!
Marcin otrzymał ”ciężkie narzędzie” z woli blogowiczów i zobacz jaki piękny EFEKT!
Kłótnie na Blogu jakby Kto ręką (uzbrojoną ;) ) odjął !
Wiesz, jak nad głową wisi widmo bankructwa bo odsetki zasuwają jak szprychy w kołach mistrza Szurkowskiego to nie dziwota, że ustawodawcy rozum odjęło!
Jeszcze z konkretami trzeba troszkę poczekać.
Konkretnie to w Święto Kobiet oficjalnie pożegnamy XIII Zmianę :)

Wróć na górę

asiulka

Posty: 1318

coś juz o tym słyszałam ;-)

Wróć na górę

juskas13

Posty: 843

asiulka, dmuszek – Dziękuję za rady. I konkretne, merytoryczne odpowiedzi :)

asiulka – Zielony miał być w Krynicy Zdrój. Nie wiem czy nie potrafię znaleźć czy co, ale regulamin szukałam już wcześniej i nie widzę…

dmuszek – Uwierz, staram się, ale ciężko zachować spokój, jak ktoś chce kogoś w ch*** zrobić. Z tego co mówi Zielony, koleś jest z tych co tylko o sobie myślą…
23WSzUR – prośba o rozszyfrowanie skrótu.

ccassium – Nie raz mówię Zielonemu, żeby się 10 razy zastanowił zanim coś zrobi, ale jak widać nie zawsze wychodzi ;)

fanka – W firmie, w której pracuję zatrudnione są dwie kancelarie, więc może coś się jutro dowiem. Chociaż, nie wiem czy taka tematyka będzie im znana ;)

Dzięki jeszcze raz.
I trzymajcie kciuki, proszę :)

Wróć na górę

ccassiumm7

Posty: 2490

Juskas13, prosisz – masz :)
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Plac Mariański 7/8
57-540 Lądek Zdrój

Wróć na górę

juskas13

Posty: 843

Ccassium – Czaję już. Asiulka dała przykład tego sanatorium i tak dalej się na jego podstawie ciągło. Dziękuję za pomoc w rozszyfrowaniu :)

Zobaczymy co Mój jutro zdziała.

Dobrej nocy!

Wróć na górę

asiulka

Posty: 1318

juskas13
najlepiej zadzwonic do sanatorium i zapytac jakie są warunki rezygnacji w wyjątkowych sytuacjach, widziałam info na stronie, że zaliczka w kwocie 400 zł przepada, może być ciężko te pieniądze odzyskać, ale ja bym wnioskowała o nie na podstawie dowodu wpłaty do dowództwa ;-) i niech oni się martwią
a jeśli nie zdziała u podporucznika to niech drąży dalej znaczy wyżej znaczy głębiej ;-)

Wróć na górę

rozaroza

Posty: 669

fistaszek chodzi o inne fora a nie o to ale jeżeli moja koleżanka to zrobiła że mam tu jeszcze dwa albo coś jeszcze inne wyjdzie z tym że mam kąta a wszystko na to wskazuje to okaże się że kłamie

fanka szefa
Moderator)
już raz byłam na policji to sprawa została umorzona z braków dowodów :( :( :(

Wróć na górę

asiulka

Posty: 1318

dzień dobry ;-)
dziś mokro i pochmurnie u mnie, nie znoszę deszczu i pluchy ;-/

rozaroza
a jaka sprawa o podszywanie się? ktoś Cię chyba bardzo nie lubi

Wróć na górę

fanka szefa
(Moderator)

Posty: 3789

Witam:)

Roza

Jakoś nie bardzo chce mi sie uwierzyć w brak dowodów i umorzeniu bo:

-Wiesz o podszywaniu się
-Znasz portal na którym niby jesteś(pisałaś o tym)
-Znasz sprawce podszywania (koleżanka)
Więc to sa dowody

Zawsze możesz napisać do danego administratora portalu o skasowanie konta uzasadniając to tym czym musisz.Kwestia chęci i zaangażowania.

Wróć na górę

Aga.24

Posty: 1274

Fanko, ale wtedy nie było by zamieszania, a tak cała społeczność żyje wirtualnymi problemami koleżanki, nie wspominając rodzynków, którzy jak zdążyłam się zorientować byli również w kręgu zainteresowań koleżanki ;)

Niestety, to forum nie jest miejscem do takich spraw, od tego są portale randkowe i tam proszę bardzo, niech dziewczyna pisze z całą armią, nie mam nic przeciwko, ale tutaj pojawiają się ludzie związani z konkretynym tematem – czekają na swoich bliskich, więc takie wystepy są delikatnie mówiąc nie na miejscu – takie moje zdanie.

Pozdrawiam :) :)

Wróć na górę
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267